Dean’s List Certificate Ceremony

祝贺所有学生表现出色!
The Dean’s list awards ceremony 于2015年5月21日举行, 以表彰和鼓励我们学生的学业成就。

在特定的学期中,GPA等于或高于3.7的学生会被列在Dean的列表中。 汽车工程技术文凭课程的MQA共有16名学生获得了证书。

候选人从左后排:Cheng Boon Kent, Chong Chee Seng, Tan Chin Seong, Isaac Lee Yuen Khin,
Mr.Danesh(讲师),Eddie Lim Te Xin,Cheng Chin Yeow, Tang Chun Hoong

左起的候选人前排:Chin Seik Yan, Chong Woei Feng, Ang Kar Han, Yoo See Keng, Choong Zhi Jin,
Arnold Chan Tze

好样的学生们!继续 保持!加油!